੧ ਚੇਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ੫੫੧ (14 ਮਾਰਚ  2019)

ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 551 ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

Thanksgiving Interfaith Prayer 2017

On Sunday evening, November 19, 2017, Guru Nanak Darbar hosted a Thanksgiving interfaith prayer service at the Gurdwara Sahib in Niskayuna.  The program was organized by the Schenectady Clergy Against Hate, a religious community coalition (of which Guru Nanak Darbar is a proud member) that brings together a large number of houses of worship of various faiths in the Schenectady and Niskayuna areas.  The coalition seeks to build a rapport and brotherhood among the worshippers of many faiths in our local area, and to spread a message of brotherhood, solidarity and social action to foster these

Subscribe to Gurdwara Guru Nanak Darbar